Gemeente Breda


BREDA ONTVANGT NATIONALE OMBUDSMAN

Breda was vandaag gastheer van de Nationale ombudsman, de heer Martin Oosting. Hij gaf hier een lezing over zijn werk omdat de gemeente Breda sinds juli 1998 is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Dat betekent dat iedere burger die een klacht heeft over de gemeente Breda zich nu ook kan wenden tot de Nationale ombudsman. Uiteraard kunnen burgers met een klacht in eerste instantie altijd terecht bij de gemeente zelf.

De Nationale ombudsman heeft deze week tevens zijn eerste rapport uitgebracht naar aanleiding van een klacht van een burger over de gemeente Breda. De betreffende burger klaagde erover dat de gemeente Breda hem niet in aanmerking heeft laten komen voor de zogenoemde Zalmsnip. De klacht is ongegrond verklaard.

Aansluiting van de gemeente Breda bij de Nationale ombudsman vormt het sluitstuk in de communicatie tussen de stad en haar burgers. Breda streeft naar een open houding naar haar inwoners en naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Wanneer burgers echter klachten hebben over de gemeente Breda of over de handelwijze van ambtenaren of bestuurders, kunnen ze een klacht indienen bij de gemeente. Jaarlijks worden er zo’n 150 klachten ingediend. Klachten worden afgehandeld door de betreffende dienst. Ook kunnen individuele inwoners na afspraak terecht op het spreekuur van wethouders met klachten en suggesties over gemeentelijke aangelegenheden. Wanneer burgers van mening zijn dat de gemeente hun klacht niet goed heeft afgehandeld, kunnen ze hun klacht ook voorleggen aan Nationale ombudsman.

Met aansluiting bij de Nationale ombudsman heeft Breda een kritische, deskundige en onafhankelijke medespeler binnengehaald in het streven naar een open en toetsbare omgang met haar inwoners.

Breda, 15 april 1999

Deel: ' Breda ontvangt Nationale Ombudsman '
Lees ook