Gemeente Breda

17-08-2001

Nieuwe marktverordening voor consultatie vrijgegeven

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept rapport van alle markten thuis voor consultatie vrijgegeven. In dit plan worden de regulering en handhaving van de markten in Breda beschreven. Het rapport leidt tot twee nieuwe verordeningen: een marktverordening en een marktgeld-verordening.

De oude marktverordening is door tijdsverloop vervallen. De nieuwe marktverordening komt inhoudelijk overeen met de oude verordening. De nieuwe tarievenstructuur krijgt vorm in een nieuwe marktgeldverordening.
In de oude verordening was nog sprake van 4 tarieven, in de nieuwe verordening wordt teruggegaan naar 2 tarieven: het standaardtarief voor de voormalige gemeente Breda en het verlaagd standaardtarief voor de voormalige randgemeenten. Omdat er minder kosten gemoeid zijn met het houden van markten in de voormalige dorpen worden daar lagere tarieven gehanteerd.
Met het invoeren van de verordening gaan de tarieven, die de laatste zeven jaar niet zijn verhoogd, met 15% omhoog.

Naar verwachting wordt het plan in november aan de Raad voorgelegd en treden de nieuwe verordeningen per 1 januari 2002 in werking.

Breda, 17 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Breda opent consultatie over nieuwe marktverordening '
Lees ook