Gemeente Breda

04-09-2001

Breda prolongeert titel Duurzaamste stad van Nederland op overtuigende wijze

Klik voor vergroting

De gemeente Breda heeft haar titel Duurzaamste Gemeente van Nederland ook in het jaar 2001 weten waar te maken. Wethouder J. de Werd mocht vandaag de wisseltrofee met de naam Lokale Duurzaamheidsspiegel voor het tweede achtereenvolgende jaar mee naar Breda nemen. De Spiegel werd uitgereikt door minister T. Netelenbos in de Nieuwe Kerk in Den Haag tijdens Duurzame Dinsdag. De eerste plaats krijgt dit jaar extra glans door de opmerkelijk hogere score die werd bereikt. Op maar liefst vier van de acht themas die zijn onderzocht, staat Breda aan kop. In 2000 was dat er nog maar één. Bij de overige vier themas kwam de stad veelal ook als tweede of derde uit de bus. Hiermee werd Breda overtuigend winnaar.

Breda heeft haar ambitie om duurzaamste stad van Nederland te blijven meer dan waar gemaakt is de eerste reactie van wethouder J. de Werd na het bekend worden van de overwinning. Om die titel te behouden zal er steeds aan verbeteringen gewerkt moeten werken, zo is ook het afgelopen jaar gebleken.
Na de overwinning van 2000 is een lijst van aanbevelingen samengesteld door de Bredase organisaties die de stad beoordeelden. Deze lijst heeft het afgelopen jaar veel aandacht gehad: zo wordt meer nog dan voorheen gebruik gemaakt van monitoring om na te gaan of de milieudoelen gehaald worden, het nieuwe Stadskantoor zal qua energiegebruik een voorbeeldfunctie hebben en er wordt onderzocht of het in de toekomst haalbaar is de rioolaanslag in de gemeente te koppelen aan het watergebruik.
Mede door deze inspanning is Breda nu beloond met prolongatie van de titel Duurzaamste stad van Nederland.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt jaarlijks plaats en toetst op themas als duurzaam bouwen en afval, groen en ruimte, sociaal, water, verkeer en vervoer, energie, algemeen beleid en internationale samenwerking. Op de vier eerstgenoemde onderwerpen kwam Breda als eerste uit de bus. In totaal behaalde Breda 200 punten. De tweede plaats werd bezet door Boxtel met 183 punten en als derde eindigde Amersfoort met 173 punten.

Het landelijk duurzaamheidsonderzoek is een initiatief van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO) en wordt verricht onder lokale verenigingen die op een van de deelgebieden actief zijn.
In Breda waren het de volgende organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek en de vragenlijsten met hun achterban hebben besproken en vervolgens een lijst van aanbevelingen heeft gegeven: Vrouwenraad, Vrouwen Advies Commissie, Diaconie, Jongerenpastoraat, Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Teteringen, Stichting Schoon Milieu, participatie Raad Breda, KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), Bewonersorganisatie Fellenoord/Schorsmolen, wijkraad Ypelaar/Overakker, wijkraad Zandberg Oost, Milieu Vereniging Teteringen, Wijkraad Boeimeer, Dorpsraad Prinsenbeek, Bewonerscomité Haagse Beemden, Ouderen Overleg, IVN Mark en Dongen en wijkraden Centrum.

Duurzaamheidsspiegel
De NCDO wil met het instrument Lokale Duurzaamheidsspiegel het complexe en abstracte begrip duurzaamheid inzichtelijk en hanteerbaar maken. Dit begrip is van toepassing op veel beleidsvelden. Informatie over de Lokale Duurzaamheidsspiegel is te vinden op de Internetpagina van het NCDO, www.ncdo.nl.

Breda, 4 september 2001

Deel: ' Breda prolongeert titel Duurzaamste stad van Nederland '
Lees ook