Gemeente BredaBREDA REALISEERT RECORD AANTAL BEDRIJVEN- EN KANTORENLOCATIES

In 1999 heeft de gemeente Breda 25 hectare grond uitgegeven voor bedrijventerreinen. Dit is het hoogste aantal dat de afgelopen tien jaar is uitgegeven. Het was mogelijk om veel grond uit te geven omdat de nieuwe bedrijventerreinen Steenakker en Hazeldonk vorig jaar gedeeltelijk beschikbaar waren. Vanwege de grote vraag en het geringe aanbod zijn er ook veel, minder courante kavels, verkocht op bestaande terreinen. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de gemeente Breda.

De afgelopen tien jaar heeft Breda een wisselend aantal hectares grond uitgegeven.
Jaar '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99
Hectares 10 33 2,2 2,2 2,6 7,9 18 8 14 25

De gemeente Breda streeft ernaar om de grond op bestaande bedrijventerreinen zoals De Krogten en Hazeldonk, intensief te gebruiken. Hiervoor worden deze bedrijventerreinen opgeknapt en vernieuwd. De vraag naar grond is echter zo groot dat het voor de komende jaren ook belangrijk is om snel nieuwe terreinen te ontwikkelen.

De Rijks Planologische Dienst en de provincie Noord-Brabant inventariseren jaarlijks de bedrijven- en kantorenlocaties in de gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Hierdoor ontstaat inzicht in de beschikbare bedrijventerreinen en kantoorlocaties en in een aantal belangrijke locatiekenmerken. Er wordt ook gekeken naar de toekomstige locaties die in ontwikkeling zijn. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van streekplannen. Ze zijn belangrijk voor de beleidsvoorbereiding op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Eind dit jaar publiceert de provincie de gegevens van alle Brabantse steden.

Breda, 15 maart 2000

Deel: ' Breda record aantal bedrijven- en kantorenlocaties '
Lees ook