Gemeente Breda


BREDA START MET BEZOEKERSVERGUNNING VOOR PARKEREN IN BINNENSTAD

Een aantal inwoners van de binnenstad kan binnenkort beschikken over een bezoekersvergunning. Daarmee kan hun bezoek tegen een gereduceerd tarief parkeren. Omdat er weinig parkeerruimte in de binnenstad is, komen alleen de bewoners in aanmerking die moeilijk het huis uit kunnen of die verzorging krijgen van familie of vrienden (mantelzorg). De gemeente Breda wil hiermee voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement raken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het College van B&W gaat de regeling in per 1 september 1999 als experiment voor een half jaar.

Uit de evaluatie van het parkeervergunningenstelsel in 1998 bleek er een grote behoefte te bestaan aan een bezoekersregeling in die delen van de stad, waar alleen tegen betaling geparkeerd kan worden. Een aantal bewoners van de binnenstad zei minder bezoek te krijgen omdat er in hun wijk betaald parkeren geldt.

De gemeente toetst of iemand in aanmerking komt voor de bezoekersregeling in samenwerking met maatschappelijke instanties. Het gaat om bewoners die een invalidenparkeerkaart hebben of een beschikking in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Daarnaast zijn er bewoners in het betaald parkerengebied, die dagelijks zorg nodig hebben. Slechts een deel van deze groep staat bij instanties als de Thuiszorg geregistreerd als zorgbehoevend. Vaak worden zij verzorgd door familieleden of vrienden (mantelzorg). Het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) toetst deze groep op gezondheid, beperking als gevolg van ziekte of handicap, woning en woonomgeving en sociale omstandigheden.

De bewoners die een bezoekersregeling krijgen, kunnen gemiddeld twee maal per week van de regeling gebruik maken. Aan deze bewoners worden parkeerkaarten à f 1,50 verstrekt die per keer 3 uur geldig zijn. De kaarten zijn geldig tussen 9.00 en 16.30 uur. Ze zijn niet geldig op zaterdag, koopavonden en koopzondagen. De kaart kan zowel op straat als in parkeergarages worden gebruikt.

Voor bewoners die zorg nodig hebben, moeten bezoekers dagelijks kunnen parkeren. Bewoners uit het stadshart komen in aanmerking voor een garage-abonnement, bewoners buiten het stadshart voor een vergunning voor parkeren op de openbare weg. Ook de garage-abonnementen en de vergunningen gelden elke keer 3 uur. Een parkeervergunning voor bezoekers kost, net als een gewone parkeervergunning voor bewoners, f
12,50 per maand.

De gemeente verwacht niet dat de bezoekersregeling capaciteitsproblemen oplevert in de parkeergarages. Dat is wel het geval in gebieden waar een vergunning nodig is. Daarom worden kaarten of vergunningen niet gekoppeld aan een bepaalde straat, maar aan een bepaald gebied.

Breda, 3 juni 1999

Deel: ' Breda start bezoekersvergunning parkeren in binnenstad '
Lees ook