Gemeente Breda

26-09-2001

College start met evaluatie regeling Wijk- en dorpsraden

Binnenkort start de evaluatie van de regeling over de erkenningscriteria, de rol en de positie van de wijk- en dorpsraden. Een extern deskundige wordt aangezocht om de evaluatie uit te voeren. De komende maanden formuleert het college een projectdefinitie zodat de opdracht begin volgend jaar kan worden verstrekt en de evaluatie kan worden uitgevoerd. De evaluatie is noodzakelijk om een definitieve regeling op te stellen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de overgangsregeling die nu geldt voor wijk- en dorpsraden te verlengen tot maximaal

1 oktober 2002.


In voorbereiding op de evaluatie zijn vorig jaar en in de eerste helft van 2001 gesprekken gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau met een aantal wijk- en dorpsraden. Werkwijze, informatievoorziening en communicatie stonden hierbij centraal. De aanbevelingen die uit deze gesprekken voortvloeien worden betrokken bij de evaluatie van de regeling inzake erkenning, rol en positie van wijk- en dorpsraden. Eén van de uitkomsten van de gesprekken was dat er een externe partij betrokken zou worden bij de evaluatie. Deze evaluatie zal eind 2001 beginnen. De resultaten worden begin 2002 verwacht. In verband hiermee is gekozen voor een verlenging van de regeling in de verordening.

In 1998 is de Inspraakverordening Breda in werking getreden. Hierin is de regeling omtrent wijk- en dorpsraden opgenomen. De op 1 januari 1998 bestaande wijk- en dorpsraden hebben op grond van het in de verordening vastgelegde overgangsrecht erkenning gekregen. De werkingsduur van dit overgangsrecht is gekoppeld aan de evaluatie van de regeling.

Breda, 26 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Breda start met evaluatie regeling Wijk- en dorpsraden '
Lees ook