Gemeente Breda


CONSULTATIE OP ONTWERP OOST- WESTFLANK LEVERT BRUIKBARE REACTIES OP

De consultatie op het voorlopig ontwerp voor de Oost-Westflank heeft een groot aantal bruikbare reacties opgeleverd. Er vindt nu studie plaats naar de mogelijkheden van inpassing van de reacties. Die spitsen zich met name toe op de rol van het water voor de kwaliteit van de Westflank en de bereikbaarheid van de binnenstad. Naar verwachting kunnen het College van B&W en de gemeenteraad zich kort na de zomerperiode uitspreken over de definitieve voorstellen.

De consultatie vond plaats van 1 februari tot 1 juni. Een groot aantal organisaties en individuen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt op de voorstellen in te spreken. De discussie gaat voor een deel over de mate waarin het water een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de Westflank. De bereikbaarheid van de binnenstad is het andere belangrijke item waarover veel reacties gaan. Breed is men van mening dat het water een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarmee kan een beter kwalitatief evenwicht ontstaan tussen de oost- en de westzijde van de binnenstad.

Alle reacties worden nu op een rij gezet en bekeken op mogelijke aanpassing van de voorstellen. Ook vindt er nu nader overleg plaats met externe partijen, waaronder de waterbeheerders, realisatoren en Eloi Koreman. De gemeente heeft de Oost-Westflank aangemeld bij het Rijk voor subsidie in het kader van voorbeeldprojecten op het gebied van intensief ruimtegebruik.

Gedurende de consultatieperiode is het voorlopig ontwerp op hoofdlijnen voor de Oost- Westflank onderwerp van discussie geweest tijdens diverse bijeenkomsten. Naast de gemeente zijn actief geweest het Breda's Museum, De Gouden Cirkel en de BNA.

De voorstellen zijn nog steeds te bekijken in de Publiekshal in het Stadskantoor. Een folder met daarin een samenvatting is daar te verkrijgen.

Breda, 20 juli 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Breda studeert op resultaat consultatie Oost-Westflank '
Lees ook