Gemeente Breda


GEMEENTE MAAKT TAPTOE OP TERREIN TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE DEFINITIEF MOGELIJK

De gemeente Breda wil de jaarlijkse Nationale Taptoe in het vervolg definitief op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne laten plaatsvinden. De afgelopen 5 jaar gebeurde dit al bij wijze van proef. Van 7 februari tot 6 maart kan men een reactie geven op het hiervoor te wijzigen bestemmingsplan Breda Zuid-Oost.

De Stichting Nationale Taptoe Breda heeft in 1995 toestemming gekregen om gedurende 5 jaar de Taptoe te organiseren op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne. Deze periode loopt in september 2000 af. De stichting heeft de gemeente verzocht om de Taptoe definitief op deze locatie te mogen organiseren. Het gemeentebestuur staat hier welwillend tegenover. Het bestemmingsplan Breda

Zuid-Oost, waaronder de locatie valt, moet hiervoor herzien worden. In november 1999 konden omwonenden reageren op dit voorstel van de gemeente. In totaal kwamen vijf positieve reacties binnen en één negatieve.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 februari ter visie gedurende 4 weken bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Daarna worden alle zienswijzen verzameld en bij de verdere behandeling van het bestemmingsplan door het college meegenomen.

Breda, 28 januari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Breda Taptoe op terrein Trip van Zoudtlandtkazerne '
Lees ook