Gemeente Breda


GEMEENTE BREDA VERSTREKT LENING AAN NAC INVESTMENTS BV

De gemeente Breda gaat een geldlening verstrekken aan NAC Investments BV van maximaal 10,8 miljoen gulden. Die lening is nodig in verband met de slechte financiële positie van NAC. De gemeente heeft hiertoe besloten omdat ze het behoud van NAC, en daarmee betaald voetbal in Breda, van groot belang vindt voor de stad. In het lopende, maar ook in voorgaande seizoenen, heeft NAC verliezen geleden. Het bestuur van NAC heeft inmiddels een aantal maatregelen getroffen maar vraagt voor de verdere verbetering van de financiële positie de hulp van de gemeente. Een lange termijn oplossing is noodzakelijk te beginnen met het leggen van een stevig organisatorisch en financieel fundament.

De organisatie van NAC gaat daartoe veranderen. Tot nu toe bestond NAC uit 3 rechtspersonen: de Betaald Voetbal Organisatie NAC (BVO), de Stichting NAC stadion en NAC Investments BV. Het bestuur van NAC gaat nu een duidelijke splitsing aanbrengen in voetbalactiviteiten (NAC Voetbal BV) en het eigendom en het beheer van het stadion en ander vastgoed (NAC Investments BV). Beide met een daarop toegesneden management.

Na afboeking van de verliezen heeft zowel de nieuwe Voetbal BV als NAC Investments, financiële armslag nodig. NAC Investments heeft inmiddels al 4 miljoen gulden nieuw eigen vermogen vergaard via nieuw aandelenkapitaal. Hieruit blijkt het vertrouwen van ondernemend Breda in de nieuwe opzet. Meer vreemd vermogen moet via de gemeente ingebracht worden. Binnen de begroting van NAC Voetbal is rekening gehouden met de huur die NAC Investments gaat rekenen voor het stadion en met een bezuiniging op salariskosten van de spelers. Met het nieuwe vermogen wil NAC Voetbal nieuwe spelers kunnen kopen en de liquiditeitspositie verbeteren (werkkapitaal). NAC Investments wil met het nieuwe geld het stadion afbouwen en nieuwe activiteiten ontplooien die geld opleveren voor het voetbal.

De NV BRIM (de Maatschappij ter bevordering van Industrievestiging te Breda) heeft op verzoek van de gemeente de aandelen van de BVO NAC in NAC Investments tot een bedrag van 1,2 miljoen gulden overgenomen. Daarnaast verstrekt het College van B&W maximaal 10,8 miljoen gulden aan NAC Investments in de vorm van een lening. De bovengenoemde constructie biedt voldoende zekerheid dat de gemeente zo nodig invloed heeft op het beleid van NAC Investments. Daarnaast benoemt de NV BRIM één van de drie commissarissen bij NAC Investments. Mocht de financiële positie van NAC Investments onverhoopt verslechteren dan kan de gemeente haar invloed vergroten door de lening geheel of gedeeltelijk om te zetten in aandelen.

Breda, 22 april 1999

Deel: ' Breda verstrekt lening aan NAC Investments BV '




Lees ook