Gemeente Breda

Persberichten

18-02-2003

Breda werkt mee aan opvang pas aangekomen Antilliaanse jongeren

De gemeente Breda wil meewerken aan de opvang van pas aangekomen Antilliaanse jongeren. Daarom stemt het college van burgemeester en wethouders in met het aanvragen van een subsidie van totaal e 296.000 voor het opzetten van een opvang voor deze jongeren in Breda. De ontwikkeling van dit project is een samenwerking tussen de Antilliaanse gemeenschap in Breda en de gemeente. Doel is om in Breda 15 opvangplaatsen te creëren.

Eind 2001 kondigde de toenmalige minister van grote stedenbeleid en integratie een tijdelijke stimuleringsregeling aan voor het realiseren van opvang van Antilliaanse jongeren die recent naar Nederland zijn gekomen. Deze middelen zouden aanvankelijk worden ingezet op de Antillen, om jongeren die naar Nederland wilden vertrekken ter plaatse een inburgeringscursus vóór vertrek te bieden. Door het niet kunnen realiseren van deze aanpak is besloten het geld in te zetten om gemeenten te stimuleren een opvang voor deze jongeren bij aankomst op te zetten.

Als jongeren in Nederland aankomen is het vaak moeilijk direct een woonruimte en een dagbesteding, zoals opleiding of werk, te vinden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze terechtkomen in het daklozencircuit of in de criminaliteit. Ook kunnen jongeren door het ontbreken van woonruimte niet deelnemen aan de wettelijk verplichte inburgeringscursussen. Door nu een eerste opvang te creëren is het makkelijker ze te begeleiden naar een succesvol bestaan in Nederland. Deskundigen met dezelfde afkomst als de jongeren nemen die begeleiding voor hun rekening. Zij hebben zelf succesvol hun inburgering in Nederland doorlopen en coachen vanuit hun kennis en ervaring.

De subsidieregeling, ook bekend onder de naam Direkshon, dat zowel richting als adres betekent in het Papiaments, is ingesteld voor een periode van drie jaar. Tijdens deze drie jaar krijgt de voorziening een plaats in de reguliere lokale voorzieningenstructuur.

De stichting Tender (jeugdhulpverlening) gaat het project uitvoeren in nauwe samenwerking met de Bredase Antilliaanse gemeenschap. Voor de verdere invulling heeft een aantal instellingen als woningbouwverenigingen, jeugd- en jongerenwerk en het maatschappelijk werk zich bereid verklaard zijn aandeel te willen leveren.

Breda, 18 februari 2003

Deel: ' Breda werkt mee aan opvang pas aangekomen Antilliaanse jongeren '
Lees ook