Gemeente Breda


BREDA WIL INZICHT KRIJGEN IN VERKEERSSTROMEN

Het college van burgemeester en wethouders wil met behulp van een zogenoemd dynamisch verkeersmodel inzicht krijgen in verkeersstromen op drukke wegen met verkeerslichten. Voor dit model trekt de gemeente ƒ200.000,- uit. Een dynamisch verkeersmodel geeft de gemeente een idee welke verkeerstromen verwacht kunnen worden door de uitbreiding van Teteringen en de komst van het Zuidelijk Vervoerknooppunt. Onder andere wordt de situatie op en rondom de Noordelijke Rondweg bekeken. De verbinding A27-Tilburgseweg-Noordelijke Rondweg is een belangrijke alternatieve route voor het doorgaand verkeer in Teteringen.

Het dynamisch model is een instrument dat verkeersstromen en instellingen van verkeerslichten kan nabootsen bij een gegeven wegennet. Dit gebeurt voor een groter gebied van aaneengesloten wegen en niet alleen voor één kruispunt. Op deze wijze kunnen duidelijke prognoses van verkeersstromen worden opgemaakt en kunnen deze verkeersstromen beter op elkaar worden afgestemd.

Breda zet het dynamisch verkeersmodel in voor een aantal verkeersstromen. Om het doorgaand verkeer in Teteringen terug te dringen is het noodzakelijk om te bekijken welke maatregelen welk effect hebben. Ook onderzoekt de gemeente de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding over de Oosterhoutseweg. Daarnaast wordt het model aangewend om de route A27-Tilburgseweg-Noordelijke Rondweg te kunnen verbeteren en zodoende het doorgaand verkeer door Teteringen een alternatief te bieden. Ten slotte gaat Breda met het model vervoerstromen (auto, bus, fiets, voetganger) op de Noordelijke Rondweg bestuderen.

Breda, 25 februari 2000

Deel: ' Breda wil inzicht krijgen in verkeersstromen '
Lees ook