Gemeente Breda


GEMEENTE WIL KANSEN LANGDURIG WERKLOZEN OP WERK VERGROTEN

De gemeente Breda wil structureel extra kansen creëren op werk voor langdurig werklozen. Daartoe wil zij extra trajecten inkopen via de regeling `Wet Inschakeling Werkzoekenden' en eventueel door een gedeelte van het inkoopbudget Grote Stedenbeleid hiervoor in te zetten. Daarnaast wil de gemeente Breda het Regionaal Instituut Werk en Scholing (RWS) volgend jaar onder gaan brengen bij de Bredase Samenwerkende Bedrijven (BSW). Op dit moment volgen diverse langdurig uitkeringsgerechtigden een cursus bij het RWS. Dit kan dan overgenomen worden door het leer-werkbedrijf van de BSW. Daarmee wordt gewaarborgd dat langdurig werklozen scholing en werkervaring kunnen opdoen. Dit voorstel legt het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort voor aan de gemeenteraad.

Breda kent verschillende mensen die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen en nauwelijks zicht hebben op een baan vanwege psychische of sociale omstandigheden. Als gevolg daarvan zijn zij langdurig werkloos. De gemeente wil deze situatie doorbreken door deze belemmeringen te inventariseren. Hierna kan er een hulpverleningstraject worden opgesteld. In aanvulling hierop wordt er een traject opgezet dat is gericht op werk. Er wordt dan per individu bekeken hoe de kansen op werk kunnen worden vergroot en - als dit niet mogelijk is - of de sollicitatieplicht geheel of gedeeltelijk kan worden opgeheven. Bij de werktrajecten gaat het leer-werkbedrijf van de BSW een grote rol spelen.

In dit leer-werkbedrijf worden bepaalde elementen opgenomen die nu nog vallen onder het Regionaal Instituut Werk & Scholing (RWS) zoals beroepenoriëntatie en assessment. Het RWS biedt langdurig werklozen diverse praktijkgerichte opleidingen aan. Daarnaast regelt zij werkervaringsplaatsen waarmee men de opgedane kennis in de praktijk kan oefenen. Het RWS verkeert op dit moment in financiële problemen, waardoor haar toekomst onzeker is. De gemeente vindt het maatschappelijk belang van deze instantie echter dermate belangrijk, dat zij ernaar streeft om het RSW per 1 juli 2000 onder te brengen bij het leer-werkbedrijf van de BSW. Daarmee kunnen de activiteiten gericht op (langdurig) werklozen toch doorgaan. Begin volgend jaar vindt er een nadere afstemming plaats tussen RWS, BSW en Gemeente Breda over de integratie van het RWS binnen de BSW.

Breda, 7 december 1999

Deel: ' Breda wil kansen langdurig werklozen op werk vergroten '




Lees ook