Gemeente Breda

28-06-2002

Breda wil toekomst landgoederenzone Haagse Beemden veilig stellen

De gemeente Breda wil met de agrariërs uit de Landgoederenzone Haagse Beemden pachtovereenkomsten afsluiten voor het beheer van gemeentegronden. Daartoe ondertekent wethouder A. Oomen van Stadsbeheer dinsdag 2 juli een verklaring. Hierin spreekt hij namens het college de intentie uit een verbintenis van 30 jaar met deze agrariërs aan te willen gaan voor het realiseren van natuur- en landschapsdoelen èn een perspectiefvolle toekomst voor de betrokken agrariërs te garanderen.

De intentieverklaring is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de agrariërs uit de landgoederenzone. Het is een van de uitwerkingen van de toekomstvisie voor de landgoederenzone Haagse Beemden. Doel van deze visie is om bij alle betrokkenen duidelijkheid te scheppen over de toekomstmogelijkheden van het gebied. Daarbij wil het college ontwikkelingen stimuleren om de landschappelijke, cultuur-historische en ecologische waarden te versterken. Dit wil ze doen door zelf de regie in eigen hand te nemen.

Inmiddels zijn de kortlopende, vaak eenjarige, pachtcontracten opgezegd. In samenspraak met tuinders is een verdeling bepaald van de hierbij vrijkomende gronden en zijn meer langdurige pachtcontracten afgesloten. Bedrijven zijn nu voor vele jaren verzekerd van een ononderbroken bedrijfsvoering. Als tegenprestatie dragen deze bedrijven bij aan beheer van natuur en landschap in dit gebied.

Om de gewenste (natuur)doelen voor dit gebied te bereiken of te handhaven begint de gemeente komend najaar met het maken van een uitgebreid beheerplan. Hiermee kan aan agrariërs, bewoners en toekomstige beheerders inzicht worden gegeven in de voor dit gebied gewenste beheermaatregelen.

Verder wil het college de mogelijkheid onderzoeken de huidige bestemming van het zuidelijke deel, namelijk landbouw, te veranderen in natuur.

Breda, 28 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Breda wil toekomst landgoederenzone Haagse Beemden veilig stellen '
Lees ook