Breda wint landelijke campagne ‘Maak er een punt van'


Campagne 'Grensoverschrijdend gedrag, maak er een punt van' vraagt aandacht voor preventief beleid op ongewenst gedrag binnen sport en vrijwilligerswerk.

Breda, 20150622 -- Breda is als winnaar uit de bus gekomen van de landelijke campagne ‘Grensoverschrijdend gedrag, maak er een punt van’. Daarmee maken sport- en vrijwilligersorganisaties in Breda collectief een punt van ongewenst gedrag. Breda Actief zet als organisator de gemeente hiermee op de kaart. Dankzij deze campagne hebben afgelopen maand 37 Bredase organisaties toegezegd dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor hun vrijwilligers.

Landelijke campagne
De landelijke estafette startte op 18 mei in Barendrecht met als doel er voor te zorgen dat kwetsbare groepen in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen. Dit zonder dat zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag – in welke vorm dan ook. Om dit te realiseren motiveerde de campagne organisaties preventieve maatregelen te nemen om de kans op een incident zoveel mogelijk te beperken. In totaal deden tien steden mee aan de landelijke estafette. Burgemeester Paul Depla trapte de Bredase estafette op 19 mei af tijdens het Bredaas Sportcafé. Sportbestuurders gaven elkaar een rode bal (het stokje) door met de oproep aandacht te vragen voor het omgaan met ongewenst gedrag binnen de organisatie. De rode bal stond daarbij symbool voor de punt in de campagnenaam ‘Maak er een punt van’.

Meer dan alleen een VOG
Suzan Zwiers, adviseur Breda Actief; "We zijn blij met het winnen van de campagne. Maar we zijn nog trotser op de zichtbaarheid die deze campagne veroorzaakte. We hebben de campagne aangegrepen om aandacht te vragen voor het ‘omgaan met ongewenst gedrag’ binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. Wij vinden het namelijk een kwestie van en, en. We hopen dat zoveel mogelijk organisaties een VOG aanvragen voor hun vrijwilligers. En we leggen de nadruk op preventief beleid en het creëren van een aanspreekcultuur."

Breda Actief ging met de 37 organisaties hierover in gesprek. Suzan Zwiers, vervolgt; "De kern van elk gesprek was steeds het bespreekbaar maken van het onderwerp. Het ging dan met name over het creëren van een aanspreekcultuur. Een cultuur waarin je het met je leden, bezoekers, deelnemers en vrijwilligers open kunt hebben over ongewenst gedrag. Dit zorgt ervoor dat je elkaar aan durft te spreken als iemand een grens overschrijdt. Bovendien kom je zo samen tot gedragsregels waar iedereen zich goed bij voelt.

De rode bal blijft rollen
Op maandagavond 29 juni worden de Bredase organisaties als ambassadeurs van het thema in het zonnetje gezet. Lobke Berkhout (Olympisch zeilster) geeft een inspirerende sessie over haar ervaring als topsporter. Breda Actief maakt hier een feestje van. De komende maanden hoopt Breda Actief bovendien dat nog meer organisaties aansluiten. Want de estafette gaat in Breda gewoon door: "We hebben gemerkt dat het doorgeven van de rode bal erg goed werkt. We blijven de rode bal als symbool voor het omgaan met ongewenst gedrag dan ook gebruiken in Breda."


Deel: ' Breda wint campagne 'Grensoverschrijdend gedrag, maak er een punt van' '
Lees ook