Gemeente Breda


STADSWACHTEN WERVEN OP LUDIEKE WIJZE PERSONEEL

De Bredase stadswachten zitten om nieuwe collega's verlegen. Omdat reguliere werving via arbeidsbureau, advertenties en dergelijke onvoldoende reacties oplevert, zetten ze nu een minder voor de hand liggend middel in om personeel te werven. Op zaterdag 4 december zullen ze een stand bemannen op winkelcentrum Heksenwiel in de Haagse Beemden. Fietsers kunnen hier gratis hun postcode laten graveren. Tegelijkertijd willen de stadswachten hun werk presenteren aan potentiële stadswachten.

Dat het moeilijk is nieuwe kandidaten te vinden, is een landelijk knelpunt. Omdat het hier gaat om Melkertbanen komen alleen mensen in aanmerking die minimaal een jaar werkloos zijn. Met een dalend aantal werklozen daalt ook het aantal kandidaat-stadswachten.

Op Koninginnedag 1998 en 1999 hielden de stadswachten ook een dergelijke actie. Die was toen bedoeld om te laten zien dat zij naast toezichthoudende taken ook een ambassadeursfunctie hebben. Informatie verstrekken, maar bijvoorbeeld ook EHBO verlenen en verdwaalde kinderen bij hun ouders terugbezorgen. De actie zelf, het graveren van fietsen, is gekozen omdat dit te maken heeft met datgene waar de stadswachten voor staan: het verbeteren van de leefbaarheid, onder meer door het gebruik van de fiets te bevorderen als alternatief voor de auto.

Breda, 30 november 1999

Noot aan de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamcoördinator van de stadswachten, dienst Stadsbeheer, telefoon (076) 514 20 12.

Deel: ' Bredase stadswachten werven op ludieke wijze personeel '
Lees ook