Gemeente Breda


BREDASE TAXI'S OP LPG

Vandaag start in Breda een proef met taxi's op LPG. C. Kruithof, wethouder Milieu, heeft de eerste twee taxibusjes overgedragen aan de heer J. Santbergen, directeur van Continental B.V. Het bedrijf zet de taxi-busjes in voor het school- en WVG-vervoer.

Het gaat om een unieke proef in Nederland. Gedurende drie jaar worden de gevolgen gemeten en berekend van het rijden op LPG-systemen. De Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) stelde subsidie beschikbaar, volgens het programma `Stiller, schoner en zuiniger'.

Drie Bredase bedrijven spelen bij de proef een actieve rol. Het gaat hierbij om Peutax van Continental B.V., een dochteronderneming van de BBA, Koltec/NECAM voor de LPG-apparatuur en Rüttchen-Breda voor de levering van de taxi-busjes. Van buiten Breda komen LP-Gas, Gastec voor de coördinatie en rapportage.

De komende drie jaar rijdt taxibedrijf Peutax twee taxi-busjes op LPG. Het gaat om Mercedes-busjes van het type 214. Deze worden ingezet in en om Breda voor schoolvervoer en vervoer volgens de WVG-regeling.

Deze drie jaar zijn bedoeld als testjaren. Tijdens deze periode worden de resultaten van het rijden met deze busjes vergeleken met die van negen Mercedes-busjes met moderne CDI-dieselmotoren.

Het doel van de proef is goed inzicht te krijgen in:
* de exploitatie en de kosten in een taxi-onderneming
* de betrouwbaarheid van de LPG-installatie en de motor
* de emissie van uitlaatgassen en geluid en uiteindelijk de feitelijke milieuwinst vast te stellen.

De resultaten van de proef moeten aanwijzingen opleveren voor het rijk. Op basis hiervan kan eventueel het beleid voor gasvormige brandstoffen worden bijgesteld.

Gezien het feit dat diesel als brandstof de boventoon voert in de taxibranche, beoogt de proef ook de taxi-bedrijven te informeren over en te stimuleren tot gebruik van LPG.

Er is sprake van succes als uit de proef blijkt dat:
* de omschakeling van diesel naar LPG redelijk kostenneutraal blijkt te zijn

* de betrouwbaarheid van de LPG-installatie en de motor niet onderdoet voor een moderne dieselmotor

* belangrijke milieuwinst geboekt kan worden
* en als gevolg van de goede resultaten taxi-ondernemingen massaal omschakelen naar gasvormige brandstoffen, zoals LPG.

De taxibusjes op LPG zijn de eerste die in Nederland worden ingezet. De enkele taxi's die op LPG rijden zijn gewone personenwagens. Wel heeft intussen de regionale busmaatschappij BBA voor de stadsdienst in Breda vijf bussen beschikbaar die LPG als brandstof gebruiken. De verwachting is dat over twee jaar 20 van de 31 stadsbussen op LPG rijden.

De subsidie voor de proef is afkomstig uit het programma `Stiller, schoner en zuiniger' van de Novem. Dit is een onderneming, die wordt gevoed met gelden van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken.

Zowel het Nationaal Milieubeleidsplan 3 als het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 1996-1999 geven aan dat de kwaliteit van de lucht in de stad verbeterd moet worden. De gemeente Breda neemt deel aan de werkgroep die de proef heeft voorbereid en de komende drie jaar nog verder zal begeleiden.

Aan de werkgroep nemen verder nog deel de Bredase bedrijven Peutax, Koltec/Necam en Rüttchen. Tevens zijn de bedrijven LP-Gas, Gastec en de organisatie NOVEM bij de proef betrokken.

Breda, 8 oktober 1999

Deel: ' Bredase taxi's op lpg '
Lees ook