expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: BREDE INZET RIJKSMIDDELEN .........

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
29 januari 1999

BREDE INZET RIJKSMIDDELEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Pronk en staatssecretaris Remkes, beiden van VROM, om het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) zo breed mogelijk op te zetten. Niet alleen volkshuisvestingssubsidies, maar ook milieubudgetten gericht op de stedelijke milieukwaliteit, en middelen voor economische bedrijvigheid van het ministerie van Economische Zaken zullen via het ISV aan gemeenten worden toebedeeld. Door deze brede opzet van het ISV kunnen gemeenten een samenhangend en integraal beleid voeren om de kwaliteit van de leefomgeving zoals wonen, milieu, ruimte en economie te verbeteren. Bij de opzet van het ISV wordt nauw aangesloten bij het grotestedenbeleid van minister Van Boxtel.

De bewindslieden van VROM zullen, mede namens minister Van Boxtel (GSI) en staatssecretaris Ybema (EZ), een brief over de opzet van het ISV naar de Tweede Kamer sturen.

RVD, 29.01.1999

29 jan 99 14:20

Deel: ' Brede inzet rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing '
Lees ook