Provincie Limburg

Brede meldingsregeling voor ongewone voorvallen bij bedrijven (085) Afgeleid van bestaande meldingsprocedure voor terrein DSM/Chemelot

Gedeputeerde Staten scheppen meer duidelijkheid in de manier waarop bedrijven ongewone voorvallen moeten melden aan de Provincie. Het gaat dan om ongevallen en andere incidenten die gevaar voor de omgeving of schade voor het milieu kunnen opleveren. Voor de Chemelot-locatie (o.a. DSM en Sabic) in Geleen-Stein bestaat al een uitgebreide versie van zon meldingsregeling. GS beraden zich over de vraag of het zinvol is dat ook de bedrijven EdeA (de Swentibold-centrale) en Vinamul, die op of nabij deze locatie zijn gevestigd, onder deze meldingsregeling vallen.

Bedrijven die voor de Wet milieubeheer vallen onder de Provincie Limburg, moeten volgens deze wet ongewone voorvallen melden bij de Provincie. GS categoriseren deze voorvallen nu en geven daarbij aan, in welke gevallen sprake is van gevaar voor de omgeving en het rampenplan van de betreffende gemeente in werking treedt. GS zullen alle bedrijven onder hun gezag vragen, zich akkoord te verklaren met deze regeling. Daarmee ontstaat voor al deze bedrijven een eenvoudig hanteerbare indeling van ongewone voorvallen in twee klassen, afhankelijk van de vraag of er sprake is van gevaar voor de omgeving of niet. Als zich een incident voordoet, moet het bedrijf volgens deze indeling het voorval melden. GS zullen hierop toezien.

Uitzondering op de nieuwe meldingsregeling is de DSM-locatie Geleen-Stein, het huidige Chemelot-terrein. Vanwege de concentratie van een groot aantal chemische fabrieken op die plaats bestaat daarvoor een meer verfijnde meldingsregeling, die vier categorieën ongewone voorvallen onderscheidt. Onder die regeling vallen momenteel niet het nabijgelegen Vinamul en de op de Chemelot-locatie gelegen Swentibold-centrale van EdeA. GS zullen zich beraden op de vraag of het wenselijk is om met Chemelot, de gemeente Sittard-Geleen en deze beide bedrijven overleg op te starten om deze bedrijven onder de Chemelot-meldingsregeling te brengen.
26-3-2003 10:59

Deel: ' Brede meldingsregeling voor ongewone voorvallen Limburgse bedrijven '
Lees ook