BredeSchoolNet

bredeschool.net

Brede School in Grenzeloos leren

Brede school in verkenning sociale infrastructuur

Dagarrangementen en de brede school

Oktober 2001

In de OCenW-verkenning Grenzeloos leren, komt de Brede School natuurlijk ook voor, maar minder prominent dan in de notitie over de sociale infrastructuur. In de OCenW-verkenning staan bijzonder interessante voorstellen die van groot belang zijn voor praktische regelingen: met name praktische regelingen om de verschillen in regelgeving te beperken. Het persbericht van OCenW daarover:

"Voorschoolse educatie

Kinderen met leerachterstanden hebben aantoonbaar baat bij voorschoolse educatie. Dit verbetert de startpositie in het basisonderwijs en verhoogt de kansen in de rest van de schoolloopbaan. Dit vraagt om een aanpak waardoor achterstanden sneller worden opgespoord en onderkend. Daarnaast zijn er drie opties voor een betere inrichting en organisatie van de voorschoolse opvang:
· In de bestaande verhouding met VWS en de gemeenten werken aan onder andere de kwaliteit en uitbreiding van voorschoolse programma's en betere aansluiting met het basisonderwijs.

· De voorschoolse educatie en de verantwoordelijkheid voor peuterspeelzalen onderbrengen bij het basisonderwijs.
· De voorzieningen voor onderwijs, zorg en opvang voor alle kinderen tot zes jaar volledig integreren en onderbrengen bij één departement voor onderwijs en jeugd."

De brief vann het kabinet aan de Kamer is te vinden bij het ministerie van Algemene Zaken.
Verkenningen: bouwstenen voor toekomstig beleid (28-08-01) Samenvatting OCenW: Grenzeloos leren. Een verkenning naar onderwijs en onderzoek in 2010 (de volledige tekst van deze verkenning is te vinden op de website van het Ministerie van OCenW) download Grenzeloos leren

De volledige verkenning kan bij het persbericht worden gehaald. Een verkenning naar onderwijs en onderzoek in 2010: Grenzeloos leren En downloaden de verkenning (pdf 332kb.)

Brede school in verkenning sociale infrastructuur

In een van de verkenningen , die het kabinet vlak voor Prinsjesdag het licht heeft laten zien, is de Brede School een kernonderwerp. In de verkenning die betrekking heeft op de sociale infrastructuur Sociaal gericht, sociaal verplicht is de Brede School een van de instrumenten om meer samenhang in het sterk geindividualiseerde leven te bereiken. De opstellers adviseren in de komende jaren verdere impulsen aan de brede school te geven door in te zetten op maatregelen in het kader van de huisvesting van onderwijs en welzijnsvoorzieningen en op maatregelen om de samenwerking en coordinatie te vergemakkelijken. In het Kwadrant Primaire Leefgebieden speelt de Brede School een belangrijke rol. De verkenning stelt dat de ontwikkeling van de Brede School in wijken een anker voor de sociale infrastructuur kan betekenen. (Daarbij wordt uitgebreid de beschrijving van de Vensterscholen in Groningen van . Bredeschool.net geciteerd!). Verkenningen: bouwstenen voor toekomstig beleid (28-08-01) Samenvatting BZK: Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur (de volledige tekst van deze verkenning is te vinden op de website van het Ministerie van BZK) download: Grenzeloos leren (pdf 40kb.)

Eindrapportage Sociaal gericht, sociaal verplicht: Verkenning Sociale Infrastructuur
Een publicatie bij het onderwerp Grotestedenbeleid Download: eindrapportage sociaal gericht sociaal verplicht (pdf 190kb.)

Dagarrangementen en de brede school

De commissie Dagarrangementen timmert ook danig aan de weg. In een rapportage van een verkenning bij ouders en kinderen blijkt dat de meerderheid van ouders veel voelt voor multifunctionele gebouwen: dus de brede school. De kinderen tekenen daarbij aan dat die gebouwen dan wel leuk en knus moeten blijven of worden.In een uitgebreide rapportage van de tocht langs negen locaties laten vooral kinderen zien dat zij met veel fantasie naar hun omgeving kijken. Ouders klagen hun nood over de problemen die zij ontmoeten bij het combineren van zorg en arbeid. Het gebrek aan flexibiliteit van openingstijden van de verschillende instellingen helpt daar ook al niet aan mee. Het rapport is in te zien op www.dagarrangementen.net.

De commissie Dagarrangementen heeft ook Deloitte & Touche aan het werk gezet om een stappenplan voor multifunctionele bouw te maken. Dat zal waarschijnlijk in januari 2002 klaar zijn. Dan moet de Commissie ook adviseren over het te voeren beleid in de komende kabinetsperiode.

Deel: ' Brede school in verkenning sociale infrastructuur '
Lees ook