Breed Platform ongerust over afschaffing reïntegratieplan

Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) heeft grote bezwaren tegen de door staatssecretaris Hoogervorst beoogde afschaffing van het reïntegratieplan. In een brief aan de staatssecretaris wijst het BPV&W erop dat het reïntegratieplan op dit moment weliswaar vaak een 'papieren tijger' is, maar dat afschaffing van de verplichting tot het indienen van een reïntegratieplan de rechtspositie van de werknemer verder zal verzwakken. De opstelling van een (volledig) reïntegratieplan is voor de werknemer doorgaans het enige moment waarop hij gebruik kan maken van zijn wettelijk recht op passend werk of op werkaanpassing. Het BPV&W is van mening dat uvi's zich meer moeten inspannen om er op toe te zien dat reïntegratieplannen daadwerkelijk, volledig en correct worden ingediend.

De brief is in zijn geheel te lezen op http://www.bpv.nl/brief699.html

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margit Wewer, coördinator van het Breed Platform Verzekerden en Werk, telefoon 020 589 18 28, email info@bpv.nl

Datum: 3 juni 1999
Afzender: BPV&W (info@bpv.nl)

Zoekwoorden:

Deel: ' Breed Platform ongerust over afschaffing reïntegratieplan '
Lees ook