Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt 'Geweld tegen werknemers is onaanvaardbaar'

Een parlementair stuk bij het onderwerp Politie 13 juli 2001
Op 5 maart jl. is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens zijn collega van Justitie, het onderzoeksrapport "Geweld tegen werknemers in de (semi-) openbare ruimte" aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport geeft resultaten van een vergelijkend onderzoek naar geweld en agressie tegen werknemers in beroepsgroepen werkzaam in de (semi-) openbare ruimte. Het kabinet heeft met grote zorg kennisgenomen van het rapport. Het is onaanvaardbaar dat geweld wordt gepleegd tegen mensen die gewoon hun werk doen.
Om geweld tegen te gaan zijn vooralsnog twee maatregelen geformuleerd. De eerste maatregel heeft tot doel om werkgevers te ondersteunen in de aanpak van geweld. De tweede maatregel heeft tot doel om te bepalen of de gevolgen voor de geweldpleger wel verstrekkend genoeg zijn. In dit standpunt worden de twee maatregelen nader uitgewerkt. De handreiking wordt eerst behandeld, waarbij nader wordt ingegaan op bestaand overheidsbeleid en genomen maatregelen door de beroepsgroepen. Hierop volgend wordt de aanpak en afhandeling van geweldsincidenten door politie en Openbaar Ministerie nader belicht. Tot slot zal het arbo-beleid inzake geweld worden besproken.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Brief aan Kamer over geweld tegen werknemers '
Lees ook