expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/Verkoop autodivisie door Volvo

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 014
Datum: 28-01-1999

VERKOOP AUTODIVISIE DOOR VOLVO

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over verkoop autodivisie door Volvo. De volledige tekst van de brief volgt hierna.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

28-01-1999

Hedenmorgen heeft de president van AB Volvo, de heer Johansson mij telefonisch op de hoogte gebracht van het voornemen van Volvo om zijn personenautodivisie aan Ford te verkopen. Als toelichting daarbij gaf hij te kennen dat gelet op de snel veranderende omstandigheden in de internationale automarkt, de autodivisie van Volvo op lange termijn te klein zal zijn om succesvol te blijven. Tegen die achtergrond heeft Volvo in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende partijen en daaruit uiteindelijk de keuze gemaakt voor Ford. Bij die keuze heeft onder meer gespeeld dat Ford niet alleen beschikt over sterke technologische en financiële middelen, maar dat Ford ook op het vlak van distributie, marketing en dealernetwerk wereldwijd zeer goed gepositioneerd is. Deze laatste genoemde factoren kunnen van groot belang zijn voor het volume van de autoproductie. Wat betreft de eventuele consequenties van deze transactie voor de toekomst van NedCar, zei de heer Johansson dat het partnership in NedCar met Mitsubishi via Ford zal worden gecontinueerd. Volgens hem krijgt NedCar met Ford een nog sterkere partner dan Volvo en dat kan voor NedCar naar de toekomst toe alleen maar positief uitwerken. Afgesproken is dat hij de Nederlandse overheid over verdere ontwikkelingen op de hoogte zal houden.

De voorgenomen verkoop van de autodivisie van Volvo aan Ford zal geen consequentie hebben voor de eerder in gang gezette en inmiddels vrijwel afgeronde procedure inzake de verkoop van de aandelen die de Nederlandse Staat in NedCar heeft aan Mitsubishi en Volvo.

Met Mitsubishi en straks met Ford (een van de grootste autoproducenten ter wereld) heeft NedCar uiterst sterke industriële aandeelhouders, met een grote naam en faam in de automobielsector. De overheid kan daaraan - ook in de nieuwe context - als aandeelhouder weinig bijdragen. De verkoop van de aandelen van de overheid wordt op 15 februari a.s. afgerond.

Deel: ' Brief aan Kamer over verkoop autodivisie door Volvo '
Lees ook