Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Stroomlijning Basisgegevens


Een parlementair stuk bij het onderwerp Actieprogramma elektronische overheid

17 oktober 2001

Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma Stroomlijning Basisgegevens, één van de pijlers van het actieprogramma Elektronische Overheid (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 387, nr 1).

Het motto van Stroomlijning Basisgegevens is: de overheid vraagt niet naar de bekende weg. Daarmee wordt gedoeld op de streefsituatie dat burgers en bedrijven zijn gevrijwaard om gegevens te verstrekken aan enige overheidsinstantie indien zij deze gegevens aantoonbaar al eens hebben verstrekt. Kern van het programma is het op orde brengen van de belangrijkste en meest gebruikte gegevens door het ontwikkelen van zogenaamde authentieke registraties, die voor (clusters van) deze gegevens overheidsbreed fungeren als unieke bron, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie en het Kadaster nu al in hoge mate als unieke bron fungeren voor personen en vastgoed.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Brief aan TK over voortgang stroomlijning basisgegevens '
Lees ook