Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.152 brief sts ocw inzake inspectierapporten Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 11:30

1

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 31 jan. 2000

Onderwerp

Inspectie-rapporten

Naar aanleiding van de toezending van de vijfde voortgangsrapportage Groepsgrootte en Kwaliteit bij brief van 10 december 1999, heeft de Tweede Kamer mij verzocht om nog een aantal rapporten van de Inspectie te verzenden. Het gevraagde rapport `Examens getoetst 1999' (nr. 1999-7) is reeds bij brief van

23 november 1999 naar de Kamer verzonden. De rapporten 'Schrijvenderwijs' (nr. 1999-8) en 'Taak- en functiedifferentiatie'; opnieuw een stand van zaken' (januari 1999) treft u bijgaand aan.

De bevindingen uit het rapport 'Schrijvenderwijs' zijn reeds eerder opgenomen in het Onderwijsverslag 1998, dat in het voorjaar 1999 reeds naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het rapport bevat de benodigde achtegrondinformatie voor deskundigen. Het rapport 'Taak- en functiedifferentiatie' is een vervolg op een in 1994 door de Inspectie uitgevoerd onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot taak- en functiedifferentiatie in het basisonderwijs.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Adelmund (OCW) over inspectierapporten '
Lees ook