Partij van de Arbeid


Brief van Khadija Arib over botsingen tussen Marokkaanse jongeren en politie in Amsterdam

5 januari 1999 PvdA-voorlichting

PvdA-kamerlid Khadija Arib heeft een brief gestuurd aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Daarin verzoekt zij hen om de betrokken bewindslieden Peper, Van Boxtel en Korthals op korte termijn te vragen om een reacties op de gebeurtenissen in Amsterdam waar Marokkaanse jongeren in botsing kwamen met de politie.

Arib stelt voor dat de bewindslieden in een brief aan de Kamer duidelijkheid verschaffen over de feitelijke gang van zaken die tot de confrontaties heeft geleid. Ook moet worden ingegaan op de vraag of de betrokkenheid van Marokkaanse jongeren bij meerdere onlusten in het afgelopen jaar van structurele of incidentele aard is. Tot slot moet de bewindslieden worden gevraagd welke stappen zij op korte termijn gaan ondernemen om herhaling te voorkomen. De Partij van de Arbeid wil - op basis van de reactie van de ministers - direct na het reces een Algemeen Overleg over dit onderwerp te houden.

Deel: ' Brief Arib over botsingen Marokkaanse jongeren en politie '
Lees ook