Gemeente Alkmaar


Brief van burgemeester Van Rossen over Voetbal en Victorie in Alkmaar

Alkmaar, 12 februari 2003

"Voetbal en Victorie"
Vals spel in de ivoren toren

Iedereen heeft zijn eigen perceptie van de werkelijkheid, maar sommige feiten zijn verifieerbaar.
Dat zou iemand die zich hoogleraar noemt toch moeten weten.

In het artikel op de opiniepagina van maandag 10 februari jl. van B.M.S. van Praag onder de kop "Victorie met een nare smaak in Alkmaar" wordt een onverantwoorde combinatie van vermeende feiten, morele oordelen en vergaarde conclusies gepresenteerd over de gang van zaken rond de nieuwbouw van het AZ stadion in Alkmaar en de rol van de gemeente daarbij.

Uit zijn relaas kan ik niet opmaken dat hij de afgelopen decennia een voet boven het Noordzeekanaal heeft gezet. Zijn charmante karakteristiek van het lieve, schilderachtige stadje van kaas en victorie lijkt rechtstreeks afkomstig uit de WP encyclopedie van 1966 (van A tot Amor deel 1).

Die karakteristiek klopt óók, maar daarnaast is de maatschappelijke werkelijkheid anno 2003 in een stad van 93.000 inwoners (onderdeel van het Grote Steden Beleid); centrumgemeente van Noord-Holland Noord (± 600.000 inwoners) iets gecompliceerder.

Ik noem het onverantwoord, omdat Van Praag een karikatuur maakt van de kwestie AZ in een voor de stad precaire situatie. Met als "bad guys" AZ voorzitter Scheringa en zijn "stoottroepen"; de autistische incompetente gemeente die het recht van de straat zou laten zegevieren (met nog heel smaakvol een verwijzing naar Nazi-Duitsland).
En als onschuldige "good guys" de sappelende winkeliers/ondernemers in hun - in zijn ogen - gerechtvaardigde strijd tegen de vestiging van een megawinkelcentrum annex stadion aan de rand van de stad, waardoor hun marginale nering in het centrum bedreigd zou zijn.

Geen misverstand: een aantal raddraaiers (± 50) die ik geen supporter zou willen noemen heeft duidelijk grenzen overschreden. Dat is ontoelaatbaar. Daar is nadrukkelijk door mij en AZ afstand van genomen. Er is en wordt in overleg met politie en justitie alles aan gedaan om betrokken ondernemers naar beste kunnen bescherming te bieden.
Maar om de op rel belusten over één kam te scheren met ± 1000 (geen 2000) vreedzaam demonstrerende supporters is bezijden de waarheid.

De werkelijkheid eist, om met Wislawa Szymborska te spreken, dat betaald voetbal maatschappelijk betekenisvol is. Dat kun je leuk vinden of niet, maar ik reken het tot de feiten waar een gemeentebestuur niet omheen kan.

Voetbal bindt, brengt inderdaad soms victorie, trots op cluppie en stad en is vaak vehikel voor maatschappelijke stijging en integratie. Voetbal genereert helaas ook geweld, in en om het stadion, overlast voor bewoners en behoeft politie inzet om verkeer in goede banen te leiden en openbare orde en veiligheid te handhaven. We hebben een aardig evenwicht in goede samenwerking met AZ, gemeente en politie, maar het oude knusse schilderachtige stadion midden in de stad is in principe afgekeurd door de KNVB.
Er is een ontheffing tot 2004 (toevallig ook het jaar van 50 jaar betaald voetbal, begonnen in Alkmaar) mits tegen die tijd de nieuwbouw bij de entree van Alkmaar, een perfecte plek, gereed is.

En daar begint het taaie ongerief der democratie waarbij het poldermodel in onze overgereguleerde samenleving met navenante rechtsbescherming kraakt in zijn geïndividualiseerde voegen.

Een nieuw stadion dat aan alle KNVB en gemeente eisen voldoet (zie Arena, Gelredome en Heerenveen) kan niet draaien op één keer per twee weken (in het Alkmaarse geval) 13.500 bezoekers. Kostendragers, zo weet iedere econoom, zijn onontbeerlijk. En overheidssteun mag niet en is er niet zoals binnenkort zal blijken.

Om een lang verhaal kort te maken.
Kantoren, de wens van gemeente en AZ, was in strijd met het locatiebeleid van Rijk en Provincie.
Vergeef me het jargon, maar gethematiseerde, grootschalige perifere detailhandel en commerciële ruimtes mochten wel op het bedrijventerrein. Dat is toch iets anders dan een megawinkelcentrum. Op basis van die bestemming, onderbouwd met structuurvisie en DPO onderzoek, is met een artikel 19 verklaring van de Provincie de bouwvergunning afgegeven.

Ondernemers/winkeliers uit onze florerende binnenstad en aanpalende Overstad - eertijds vijanden toen Overstad ontwikkeld werd, nu maatjes
- grepen alle procedures aan om hun belang veilig te stellen. Eerlijk zeiden ze erbij dat zelfs de biotoop van bittervoorn en modderkruiper goed de zaak diende.
Dat mag, maar het is aan de gemeente, niet triomfantelijk, maar behoedzaam om te kijken of de geschorste (niet vernietigde) bouwvergunning ook een kans bood om partijen met de deadline van 2004 in zicht (voetbal maatschappelijk betekenisvol nietwaar) aan tafel te krijgen.
Dat lukte; met zoals dat heet "gezaghebbende" bij Alkmaar betrokken bemiddelaars (Henk van Hoof, ex staatssecretaris; Gerrit Valk, ex Tweede Kamer en Jan Glaubitz, algemeen directeur KvK, Noordwest Holland).

Niet om het gezag van de straat te belonen, maar om te kijken hoe we, ver van die lieve schilderachtige binnenstad, waar je op zaterdag over de hoofden kunt lopen een stadion kunnen realiseren zodat AZ voor Alkmaar behouden blijft.

Marie van Rossen
Burgemeester van Alkmaar

Deel: ' Brief burgemeester Van Rossen over Voetbal en Victorie in Alkmaar '
Lees ook