Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie consulaire Zaken i.o.
Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 23 mei 2002 Behandeld J.A.M. van Boxmeer
Kenmerk DCZ/CM-34546/jvb Telefoon 070 - 348 47 70/ 76
Blad /1 Fax 070 - 348 52 56

Bijlage(n) E-Mail dcz-cm@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van het lid Koenders over de veroordeelde Nederlandse vliegtuigspotters
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Koenders over de veroordeelde Nederlandse vliegtuigspotters. Deze vragen werden ingezonden op 3 mei 2002 met kenmerk 2010210000.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Koenders (2010210000)

Vraag 1

Op welke wijze heeft u bij de Griekse Regering over het fenomeen vliegtuigspotters geïntervenieerd en welke mogelijkheden heeft u om nu actief op te treden, zodanig dat dit onbegrijpelijke vonnis 1) niet tot uitvoering leidt? Welke maatregelen neemt u terzake?

Antwoord

Zie antwoord vraag 2 en 3 Hoekema.

Vraag 2

Op welke wijze werkt u ten behoeve van deze zaak actief samen met de Regering van het Verenigd Koninkrijk? Welke contacten hebben daarover plaats gevonden of bent u van zins te entameren?

Antwoord

Zie antwoord vraag 5 Hoekema.

Vraag 3

Is deze zaak en in meer algemene zin het fenomeen vliegtuigspotten, op het niveau van de Europese Unie aan de orde gesteld?

Antwoord

Neen

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Hoekema

De veroordeling van twee Nederlandse vliegtuigspotters in Griekenland tot een gevangenisstraf van drie jaar.


Kenmerk

Blad /1

===

Deel: ' Brief BUZA inzake antwoorden kamervragen over veroordeelde Nederland.. '
Lees ook