Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Algemene Commissie voor Europese Zaken en

de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken

van de Tweede Kamer

Binnenhof 4


2513 AA Den Haag

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Golfstaten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 25 maart 1999
Kenmerk DAM/GO-126/99
Blad /2
Bijlage(n) *
Betreft Iran
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

In antwoord op de vraag van de heer Weisglas, gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 11 maart j.l., inzake het bezoek van de Iraanse president Khatami aan Italië moge ik u als volgt informeren.

De Algemene Raad van de Europese Unie heeft op 23 februari 1998 vastgesteld dat president Khatami en zijn regering geïnteresseerd zijn in een constructieve gedachtenwisseling met de EU. De Raad besloot hierop dat bilaterale ministeriële bezoeken over en weer konden worden hervat; de EU zou een brede politieke dialoog met het land aangaan waarin zowel de punten van zorg als terreinen van wederzijds belang aan de orde zouden dienen te komen. Het bezoek van president Khatami aan Italië past binnen de kaders van dit EU-beleid.

Inmiddels hebben twee bijeenkomsten met Iran plaatsgevonden tijdens welke de EU haar bezorgdheid over het Iraanse beleid met betrekking tot mensenrechten, terrorisme, massavernietigingswapens en het Midden-Oosten vredesproces tot uitdrukking heeft gebracht. Daarnaast werd een aantal politieke onderwerpen van gemeenschappelijk belang besproken. Experts van de Europese Commissie hebben met Iran overleg over nauwere samenwerking op het terrein van milieu, energie, landbouw, drugsbestrijding en de opvang van vluchtelingen uit de regio in Iran. De EU blijft voorstander van nauwere banden met Iran, juist ook om de voorwaarden te scheppen voor een vruchtbare dialoog over de zorgelijke aspecten van het Iraanse beleid.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Deel: ' Brief BUZA inzake bezoek Iraanse president aan Italië '
Lees ook