Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake kanselarijrechten

Gemaakt: 26-4-2000 tijd: 14:57


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

's-Gravenhage, 11 april 2000

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van uw Commissie d.d. 5 april 2000 nr. Buza 2000/22 betreffende de stand van zaken bij de voorbereiding van een nieuwe wet op de kanselarijrechten bericht ik u als volgt.

Ter vervanging van de Wet op de kanselarijrechten 1948 is begin maart een

voorstel van wet op de consulaire tarieven voor advies bij de Raad van State voor het Koninkrijk aanhangig gemaakt. Na ontvangst van het advies van de Raad zal aanbieding aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden voorbereid.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief BUZA inzake kanselarijrechten '
Lees ook