Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de VasteCommissie voor BuitenlandseZaken van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 24 juni 2002 Behandeld J.P.Roosegaarde Bisschop
Kenmerk Telefoon 070-3485234

Blad /2 Fax 070-3485684

Bijlage(n) E-Mail jpr.bisschop@minbuza.nl

Betreft Uw verzoek
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 11 juni 2002 met kenmerk Buza 2002/25.

Op 30 mei jl. vonden er in Algerije parlementsverkiezingen plaats. Het 'Front de Libération Nationale' behaalde 155 zetels en daarmee de absolute meerderheid in het lagerhuis. De 'Rassemblement Nationale Démocratique', in het oude parlement verreweg de grootste coalitie, ging naar 48 zetels. Confessionele partijen behaalden geen noemswaardige winst. Meer dan 10,000 kandidaten hadden zich verkiesbaar gesteld. In de verkiezingen waren 23 partijen vertegenwoordigd. Twee partijen met een electorale basis in Kabylië boycotten de verkiezingen. Het opkomstpercentage bedroeg 46%.

De organisatie van de verkiezingen was in handen van een onafhankelijke kiesraad. Een parlementaire commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partijen die aan de verkiezingen deelnamen, had de taak toe te zien op een eerlijk en transparant proces. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau waren surveillance-commissies actief. De Constitutionele Raad heeft de verkiezingsuitslag inmiddels bekrachtigd. Er waren bij deze Raad tientallen klachten over fraude en intimidatie gedeponeerd.

Er heeft geen internationale monitoring van de verkiezingen plaatsgevonden. Een uitnodiging hiertoe van de Algerijnse autoriteiten bleef achterwege. Vier leden van het Europees Parlement, dat ten tijde van de verkiezingen in Algerije was voor een bezoek op persoonlijke titel, werden in de gelegenheid gesteld in een aantal stemlokalen zich te vergewissen van de gang van zaken.

De zojuist gehouden verkiezingen waren de tweede parlementsverkiezingen sinds 1991, het jaar waarin voor het eerst kon worden gekozen uit kandidaten van meerdere partijen. Na goede resultaten voor de radikaal-islamitische "Front Islamique du Salut' in de eerste stemronde trokken de strijdkrachten in 1991 de macht naar zich toe en annuleerden de tweede stemronde. De noodtoestand is nog altijd van kracht en het FIS verboden. Aan het politieke geweld, dat sinds 1991 naar schatting meer dan 100.000 slachtoffers eiste, is nog altijd geen einde gekomen. Het is te waarderen dat onder deze omstandigheden het democratische proces toch doorgang gevonden heeft.

De Minister van Buitenlandse Zaken


Kenmerk

Blad /2

===

Deel: ' Brief BUZA inzake Parlementsverkiezingen Algerije '
Lees ook