Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Algemene Commissie voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 december 1999
Kenmerk Staf AIV-051/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft adviesaanvraag Handvest voor de Grondrechten

van de Europese Unie

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar uw brief van 2 december 1999, deel ik u mede dat uw

verzoek om de Adviesraad Internationale Vraagstukken te betrekken bij de discussie

over een Handvest voor Grondrechten van de Europese Unie op mijn instemming

kan rekenen. Inmiddels wordt aan de formulering van een adviesaanvraag gewerkt.

Deze aanvraag zal u, na afronding, zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Brief BuZa over adviesaanvraag Handvest Grondrechten '
Lees ook