Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA briefwisseling met bulgarije en bri efwisseling intern. org. voor atoomenergie

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 9:17


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 maart 2000

Onderwerp:

Briefwisseling tussen Beneluxlanden enerzijds, en Bulgarije, anderzijds

Briefwisseling met IOA

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik U hierbij de volgende twee verdragen ter kennis brengen:


- de op 10 / 11 juni 1999 te Sofia totstandgekomen briefwisseling tussen de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de regering van Bulgarije, anderzijds, houdende een overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht (Trb. 1999, 178); en

- de op 30 november 1999 en 13 januari 2000 te Wenen totstandgekomen briefwisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie houdende een verdrag inzake een "ESTRO/IAEA" cursus te Rotterdam (Trb. 2000, 15).
Ingevolge artikel 7, onderdeel c, van genoemde Rijkswet, behoefden deze verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief BUZA over brieven Bulgarije en Benelux atoomenergie '
Lees ook