Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over open standaarden en open source software

21 februari 2003

De overheid wil de afhankelijkheid van softwareleveranciers verminderen en de mogelijkheden om voor andere software te kiezen, vergroten. Verder wil de overheid dat software die met belastinggeld is ontwikkeld voor één overheidsorganisatie vrij door andere overheidsorganisaties gebruikt kan worden.


---

Daartoe start het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Ministerie van Economische Zaken het Programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid. Het Programma wordt uitgevoerd door de ICTU, de ICT-advies- en uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Rechts in de kantlijn kunt u de brief aan de Tweede Kamer en het programma downloaden. Zie het origineel http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015231 .

---
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Brief BZK aan Tweede Kamer over open source software '
Lees ook