Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK inzake eventuele herindeling te loosdrecht
Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 16:18


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 10 april 2000

Onderwerp:

Brief van de Wijkvereniging Hallinkveld te Loosdrecht

Bij brief van 20 maart jl. heeft u mij verzocht om een reactie op een bijgevoegde brief van de Wijkvereniging Hallinckveld te Loosdrecht. In deze brief wordt gemeld dat deze wijkvereniging al geruime tijd berichten ontvangt over een samenvoeging van de gemeente Loosdrecht met de gemeenten `s-Graveland en Nederhorst den Berg. In reactie op deze brief deel ik u het volgende mede.

Op 24 december 1999 is van het provinciebestuur van Noord-Holland een ontwerpregeling ontvangen tot samenvoeging van de gemeenten `s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht. Opgemerkt zij dat de gemeente Loosdrecht in de provincie Utrecht ligt, terwijl de gemeenten `s-Graveland en Nederhorst den Berg deel uitmaken van de provincie Noord-Holland. De nieuw te vormen gemeente zou ingevolge de ontwerpregeling in de provincie Noord-Holland komen te liggen. Het provinciebestuur van Utrecht verschilt met het provinciebestuur van Noord-Holland van mening over de wenselijkheid van deze herindeling. De raad van de gemeente Loosdrecht heeft evenals de raden van de beide andere gemeenten ingestemd met het herindelingsvoorstel. Ook sprak de raad van Loosdrecht zich uit voor indeling van de nieuw te vormen gemeente in de provincie Noord-Holland. In de drie gemeenten zijn voorlichtingsavonden gehouden over het herindelingsplan. In de gemeente Loosdrecht heeft deze avond plaatsgevonden op 21 januari
1999. Daarnaast heeft een ieder inspraakreacties kunnen leveren naar aanleiding van het herindelingsplan. Bij de inspraakreacties heb ik overigens geen reactie namens de Wijkvereniging Hallinckveld aangetroffen.

Op basis van de ontwerpregeling wordt momenteel een wetsvoorstel voorbereid.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief BZK inzake eventuele herindeling te Loosdrecht '
Lees ook