Tweede Kamer der Staten Generaal

naaz0000.010 brief sts bzk inzake petitie s.j. zaamdam te aruba
Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 12:9


2

Aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 februari 2000

Onderwerp

petitie S.J. Zaandam te Aruba

In antwoord op uw verzoek van 31 januari 2000 betreffende de afhandeling van een petitie d.d. 13 december 1999 aan H.M. de Koningin van de heer S.J. Zaandam te Aruba in de vorm van het geschrift «Korps Politie Aruba - Quo Vadis» bericht ik u als volgt.

De heer Zaandam heeft te kennen gegeven gebruik te willen maken van het grondwettelijk gegarandeerde recht van petitie. Dit grondrecht is voor ingezetenen van het land Aruba vastgelegd in artikel 1.14 van de Staatsregeling Aruba. De ministeriële verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze petitie ligt dan ook bij de regering van Aruba. Ook het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, waarom in de petitie wordt verzocht, valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van het betrokken land. Na overleg met mijn ministerie heeft het Kabinet der Koningin de petitie daarom ter afdoening doorgezonden aan de regering van Aruba.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief BZK over petitie S.J. Zaamdam te Aruba '
Lees ook