Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ministerie van Defensie

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

i.a.a. de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer G/99000241

Datum: 16 februari 1999

Onderwerp Medische capaciteit

Met de brief "Geneeskundige zorg krijgsmacht" van 21 april 1998 (S98006032) bent u geïnformeerd over de grotere behoefte van Defensie aan onmiddellijk inzetbaar militair-geneeskundig personeel. Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bericht ik u hierbij over de voortgang van dit project. Een werkgroep is belast met een onderzoek om te komen tot vijftien ziekenhuizen waarmee Defensie een contractueel vastgelegde wederkerigheids-relatie wil aangaan. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepsgroepen chirurgie en anesthesiologie, ziekenhuisdirecties en operatiekamer assistenten chirurgie en anesthesiologie, en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alle ziekenhuizen in Nederland die aan de door Defensie opgegeven criteria voldoen zijn uitgenodigd zich aan te melden als kandidaat-relatieziekenhuis. 45 ziekenhuizen reageerden positief. Een eerste beoordeling leidde tot gesprekken met 21 ziekenhuizen. De gesprekken zijn gevoerd met een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de directie, de betrokken specialisten en operatiekamer-assistenten en de groep onafhankelijke adviseurs. Het doel was mede een beeld te krijgen van de motivatie binnen het ziekenhuis en bij de beroepsgroep en van de individuele bereidheid deel te nemen aan activiteiten van de krijgsmacht buiten de landsgrenzen. Tevens is aangegeven dat ook de structuur binnen het ziekenhuis onderwerp van gesprek zou zijn, met name de plaats van het bovenformatieve chirurgische team daarin.

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben de onafhankelijke adviseurs uit de werkgroep vijftien ziekenhuizen kunnen aanmerken als de meest geschikte partners voor een relatie met Defensie. In het eindadvies is verder de voorkeur gegeven aan academische ziekenhuizen boven andere ziekenhuizen.

Op grond hiervan heb ik het voornemen om met de onderstaande ziekenhuizen een relatie aan te gaan:

Academisch Ziekenhuis Nijmegen - Nijmegen
Academisch Ziekenhuis Maastricht - Maastricht
Deventer Ziekenhuizen - Deventer
ISALA Klinieken - Zwolle
Medisch Centrum Alkmaar - Alkmaar
Medisch Centrum Haaglanden - s Gravenhage
Medisch Centrum Leeuwarden - Leeuwarden
Medisch Spectrum Twente - Enschede
Sint Clara Ziekenhuis - Rotterdam
Sint Elisabeth Ziekenhuis - Tilburg
Sint Franciscus Gasthuis - Rotterdam
Sint Joseph Ziekenhuis - Veldhoven
Twenteborg Ziekenhuis - Almelo
Ziekenhuis Apeldoorn - Apeldoorn
Ziekenhuis Rijnstate - Arnhem

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Brief Defensie inzake medische capaciteit krijgsmacht '
Lees ook