Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99000145

Datum 20 januari 1999

Onderwerp Reductie Nederlandse Sfor-contingent

Op 18 december 1998 hebben de Navo-ministers van Defensie ingestemd met een doelmatigheidsreductie van Sfor. Hierdoor wordt de omvang van Sfor met ongeveer 10 procent teruggebracht, van ruim 33.000 naar ongeveer 30.000 militairen. De gevechtskracht van Sfor wordt niet aangetast. Deze doelmatigheidsreductie moet in het voorjaar van 1999 zijn voltooid.

Nederland zal in het kader van deze doelmatigheidsreductie zijn bijdrage aan Sfor met 110 functies verminderen. Het gaat vooral om logistieke en ondersteunende functies. Voorts zal de de sterkte van het Contingentscommando met 25 functies afnemen. Deze reductie is mogelijk door de co-locatie van het Contingentscommando en de Logistieke Compagnie in Busovaca. De omvang van het Nederlandse Sfor-contingent in Bosnië-Herzegowina, inclusief het Contingentscommando, daalt hierdoor van 1260 naar 1125 militairen. Deze doelmatigheidsreductie levert in 1999 een besparing op van 6,1 miljoen gulden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake reductie Nederlands Sfor-contingent '
Lees ook