Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Ons nummer DIS/99001341

Datum 15 maart 1999

Onderwerp Reorganisatie Militaire Inlichtingendienst

Ingevolge mijn toezegging aan de heer Harrewijn tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer op 8 december 1998, doe ik u een bewerkte versie toekomen van het rapport "Nieuw Evenwicht". In dit rapport zijn de bevindingen van het nader onderzoek naar de structuur en de werkwijze van de Militaire Inlichtingendienst en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen samengevat.

Het rapport is ontdaan van passages over de (operationele) werkwijze en het actuele kennisniveau van de Militaire Inlich- tingendienst. Deze passages zijn wel opgenomen in het rapport dat is toegezonden aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Voor uw informatie is tevens een samenvatting gevoegd van het plan van aanpak voor de reorganisatie van de Militaire Inlichtingendienst. Van de verdere voortgang van de reorganisatie zal ik de Kamer na het aanstaande zomerreces op de hoogte stellen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake Reorganisatie Inlichtingendienst '
Lees ook