Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99002079 ; Datum: 24 juni 1999

Onderwerp: Terugtrekking Nederlandse eenheden

Op 20 juni jl. heeft de Navo fase I en II van de operatie "Allied Force" beëindigd. Daarom zal de Navo vliegtuigen en personeel dat voor deze operatie ter beschikking is gesteld uit de regio terugtrekken. De overige vliegtuigen, die oorspronkelijk luchtsteunoperaties uitvoerden ten behoeve van Sfor, zullen beschikbaar blijven voor luchtsteunoperaties ten behoeve van zowel Sfor als Kfor. In overleg met de Navo brengt Nederland zijn aandeel in de Nederlands-Belgische Deployable Air Task Force (DATF) daarom terug tot de oorspronkelijke sterkte. Het eerste gedeelte van het personeel is naar Nederland teruggekeerd op dinsdag 22 juni jl. Twaalf F-16 vliegtuigen en het overige personeel volgen op 25 juni a.s. Ook de onderzeeboot Hr Ms. Dolfijn, die in het kader van de operatie "Allied Force" in de Adriatische Zee aanwezig was, keert terug naar Nederland.

Voorts heeft de Navo gekeken naar de noodzaak van voortzetting van de humanitaire hulpverleningsoperatie "Allied Harbour" in Albanië. De Navo is van mening dat verlenging van deze operatie wenselijk is onder gelijktijdige aanpassing van de taken en samenstelling van Afor. De ondersteuning van Afor aan de Albanese autoriteiten en UNHCR zal zich nu vooral richten op de veilige terugkeer van vluchtelingen naar Kosovo, die overigens al in groten getale zelfstandig terugkeren. Omdat Afor in haar taken door Kfor kan worden ondersteund, kan zij in omvang worden gereduceerd. In overleg met de Bondgenoten is mede daarom besloten het Nederlandse contingent in Afor (een beveiligings- en transportcompagnie, een helikopterdetachement en logistieke ondersteuning), toegezegd tot medio juli, niet meer te roteren. De Nederlandse detachement in Afor zal in nauw overleg met België worden gereduceerd tot enkele geneeskundigen, een stafofficier en een vlieger-arts. Dit detachement van een twaalftal personen zal tot de beëindiging van de Belgische deelneming in Afor (eind augustus)in Albanië blijven. Omdat de Navo het belang onderkent van regionale stabiliteit, zal Albanië, evenals Macedonië, als logistiek achtergebied fungeren voor Kfor. Op deze manier blijft de Navo-aanwezigheid in Albanië, ook na de verwachte beeindiging van operatie "Allied Harbour" in september, verzekerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake terugtrekking eenheden Allied Force '
Lees ook