Tweede Kamer der Staten Generaal

00000000.129 brief sts def vliegbasis geilenkirchen
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 17:7

1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

10 december 1999

Naar aanleiding van het advies dat de heer Van der Linden heeft uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ondergetekende over de problematiek rondom de Schinveldse Bossen en de nabij gelegen AWACS-basis Geilenkirchen zijn drie vervolg-activiteiten uitgezet.

De eerste activiteit is een onderzoek naar de ingreep in de Schinveldse Bossen in relatie tot de ligging van de start-/landingsbaan van de vliegbasis Geilenkirchen. De tweede en derde activiteit betreffen overleg over de problematiek rond Geilenkirchen met respectievelijk de Duitse deelstaat Nordrhein/ Westfalen en met de Navo.

De problematiek rondom de Schinveldse Bossen en de vliegbasis Geilenkirchen is er mee gediend dat een oordeel wordt gevormd op basis van een totaaloverzicht aan informatie. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ik zijn bereid om het advies van de heer Van der Linden vertrouwelijk aan uw commissie te geven. Indien u daarmee kunt instemmen verneem ik dat gaarne.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van HoofH.A.L. van Hoof

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief defensie inzake vliegbasis Geilenkirchen '
Lees ook