Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer Def 99-26 S99002767

Datum 1 maart 1999

Onderwerp ´Ballistische bescherming´ transporthelikopters

In het kader van de behandeling van mijn brief van 29 januari 1999 (Kamerstuk 26 200 X, nr. 22) heeft u mij gevraagd om een reactie op een door u ontvangen brief van Rockwell Shipping International. Zoals ik in mijn brief heb uiteengezet, worden de technische ontwikkelingen rondom de ballistische bescherming van transporthelikopters nauwlettend gevolgd. Mede in dat kader heeft de Koninklijke luchtmacht inmiddels een onderzoeksopdracht geplaatst bij TNO/PML. Het beproeven van veelbelovende nieuwe materialen maakt deel uit van het onderzoek. Het produkt van de firma Rockwell zal in het onderzoek worden meegenomen. Indien zich op dit gebied significante ontwikkelingen voordoen, zal ik u daarover in de halfjaarlijkse rapportages over het project ´oprichting Luchtmobiele brigade´ informeren.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Brief Defensie over bescherming transporthelikopters '
Lees ook