Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake vliegtuigontwikkelingsprojecten
Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 16:47


1


25820 Nederlandse luchtvaartcluster

nr. 8 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 april 2000

Op 20 juli 1999 heb ik u een brief gestuurd over het voornemen het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling in het Staatsblad te publiceren (Kamerstukken II 1998/99, 25 820, nr. 6). Het Besluit is inmiddels goedgekeurd door de Europese Commissie en zal zo spoedig mogelijk in werking treden.

Thans heeft de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) mij verzocht voor een zestal projecten met een totale omvang van

NLG 5.243.000,- toestemming te verlenen om, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Besluit, namens mij subsidie te verstrekken. Deze projecten zijn alle in lijn met het «Regeringsstandpunt met betrekking tot de herstructurering en stimulering van de Nederlandse luchtvaartcluster» (Kamerstukken II 1997/98, 25 820, nr. 1). In de zomer van 2000 zal Airbus beslissen over de lancering van de A.3XX. Dit betekent dat nu het concept-ontwerp wordt uitgewerkt. De projecten betreffen industrieel onderzoek dat van belang is voor de positionering van Nederlandse bedrijven en instituten bij Airbus en met name de A.3XX en zijn om deze reden reeds aangevangen. De projecten konden niet wachten op de inwerkingtreding van het Besluit.

Op basis van artikel 4, aanhef en onder b, van de Kaderwet EZ-subsidies meld ik u mijn voornemen subsidie te verstrekken voor deze projecten. Indien mij niet is gebleken van bezwaren van uw kant tegen de subsidieverstrekking, zal ik het NIVR zo spoedig mogelijk mandaat verlenen om voor deze zes projecten subsidie te verstrekken.

minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief EZ inzake vliegtuigontwikkelingsprojecten '
Lees ook