Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ rapport opkomende markten, ontwikkelingen en perspectieven

Gemaakt: 9-5-2000 tijd: 12:43


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken


18 januari 2000

Hierbij zend ik u ter informatie de interim-rapportage «Opkomende Markten: Ontwikkelingen en Perspectieven». Dit EZ-rapport gaat in op recente economische ontwikkelingen in de opkomende markten en op de (Nederlandse) handels- en investeringsrelaties met deze landen. Deze interim-rapportage vormt een actualisering van het uitgebreide opkomende markten rapport dat jaarlijks in juni verschijnt. Met deze (interim) rapportages wordt geprobeerd de ontwikkelingen in de opkomende markten nauwlettend in de gaten te houden.

Uit het rapport blijkt dat van de 22 besproken opkomende markten een tiental landen het in 1999 zeer goed gedaan heeft (China, Zuid-Korea, India, Taiwan, Singapore, Thailand, Polen, Mexico, Peru en Hongarije). Een zestal landen (Maleisië, Filippijnen, Israël, Hongkong, Turkije en Zuid-Afrika) doet het redelijk, terwijl voor zes andere landen (Tsjechië, Rusland, Chili, Indonesië, Brazilië en Argentinië) geldt dat in 1999 sprake was van een economische krimp. Voor vrijwel alle opkomende markten zijn de vooruitzichten voor 2000 echter beter dan voor 1999. De opkomende markten blijven dus in de lift zitten.

Het rapport geeft ook een overzicht van de handels- en investeringsbetrekkingen die Nederland met de opkomende markten onderhoudt. In de eerste drie kwartalen van 1999 is de Nederlandse goederenuitvoer naar de opkomende markten licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 1998. De exportdaling komt grotendeels voor rekening van de teruglopende Nederlandse uitvoer naar Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika. De export naar Azië herstelde zich echter enigszins van de zware terugval in 1998. Het aandeel van de opkomende markten in de Nederlandse uitvoer is afgenomen tot 8,1%. Polen is de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse goederenexporteurs, gevolgd door Taiwan, Turkije en Rusland. De Nederlandse invoer uit de opkomende markten groeide in de eerste drie kwartalen van 1999 met ongeveer 12% ten opzichte van dezelfde periode in 1998. Terwijl de invoer uit Azië en Midden- en Oost-Europa toenam, daalde de invoer uit Latijns-Amerika. Het aandeel van de opkomende markten in de Nederlandse invoer is gestegen tot 17%. Van alle opkomende markten zijn China en Taiwan de belangrijkste goederenleveranciers voor Nederland.

De Nederlandse directe investeringen in de opkomende markten blijven sterk toenemen tot f 21 miljard in de periode oktober 1998-september
1999. De stijging deed zich voor in zowel Azië, als in Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika. Brazilië was veruit de belangrijkste ontvanger van Nederlandse investeringen. De Nederlandse directe investeringen in Polen en Zuid-Korea vertoonden in de periode oktober
1998-september 1999 een opmerkelijke stijging.
(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief EZ over rapport markten en ontwikkelingen '
Lees ook