Ministerie van Financien

Titel: Wetsvoorstel Positieve PrikkelsAan:

De Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

25-99-Fin

P21/1999/64U

7 april 1999

Onderwerp

Naar aanleiding van uw brief van 22 maart 1999, waarin u vraagt wanneer u een notitie over de aspecten van vergroening tegemoet kan zien, merk ik op dat ik er naar streef medio mei de Tweede Kamer te berichten over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de vergroening.

Op uw vraag wanneer het wetsvoorstel Positieve prikkels burgers bij de Kamer zal worden ingediend, kan ik u meedelen dat het advies van de Raad van State op 30 maart ontvangen is, en dat ik er naar streef dat het wetsvoorstel terzake zo spoedig mogelijk wordt ingediend.

De Staatssecretaris van Financiën,

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Financien inzake Wetsvoorstel Positieve Prikkels '
Lees ook