expostbus51


INISTERIE FIN

MIN FIN: BRIEF NAAR KAMER OVER DEELNEMINGEN NIB

De Minister van Financiën heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de toepassing uiteenzet van het deelnemingenbeleid ten aanzien van financiële instellingen in het geval van de Nationale Investeringsbank N.V. (NIB). Over de rol van de Staat als aandeelhouder zal de Minister de Kamer apart informeren. De integrale tekst van de brief is te vinden op de internetsite van het ministerie: www.minfin.nl.

Woordvoerder: S.A.E. Schrover
070-3427140

11 mei 99 21:59

Deel: ' Brief Financien naar Tweede Kamer over deelnemingen NIB '
Lees ook