Federatie van Ouderverenigingen

Kabinetsformatie

19 februari 2003

Brief aan de fractieleiders in verband met de Kabinetsformatie

Mensen met een verstandelijke handicap mogen niet ontbreken in een regeerakkoord. De Federatie van Ouderverenigingen heeft daarom een brief gestuurd naar de heren Balkenende en Bos. Wij maken ons ernstig zorgen over de positie van mensen met een verstandelijke handicap. Bij de huidige ontwikkelingen komt de kwaliteit van hun bestaan steeds meer in gevaar en staat hun positie in de samenleving onder druk. Voor vijf aspecten heeft de FvO aandacht gevraagd: modernisering AWBZ, kwaliteit van zorg, non-discriminatie en inkomenspositie. Het aanstellen van een minister voor gehandicaptenbeleid wordt toegejuicht. Een coördinerend bewindspersoon die denkt en handelt vanuit mensen met een handicap kan samenhang aanbrengen.

Deel: ' Brief FVO aan fractieleiders in verband met de Kabinetsformatie '
Lees ook