Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.174 brief min ocw gesprek met inspecteur-generaal inz onderwi jsachterstandenbeleid
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 22:20

1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

3 februari 2000

In antwoord op uw brief van 12 januari jl., deel ik u hierbij mee dat ik instem met uw verzoek de inspecteur-generaal uit te nodigen voor de openbare rondetafelgesprekken over het onderwijsachterstandenbeleid op 10 februari a.s.

De minister van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Hermans over inspecteur en beleid onderwijsachterstand '
Lees ook