Tweede Kamer der Staten Generaal

24724 Studiefinanciering

Nr. 38 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 9 februari 2000

Zoals ik de Kamer in mijn brief van 30 juni 1999 (kamerstuk 24724 nr. 34) heb geschreven, zouden eind januari 2000 taakstellende afspraken worden gemaakt over de financiering van het project herontwerp binnen de Informatie Beheer Groep. In die brief heb ik aangegeven dat harde garanties voor de realisering binnen de gestelde grenzen van tijd en geld toen nog niet konden worden afgegeven.

De IB-Groep heeft mij nu geïnformeerd dat de datum van oplevering zal verschuiven naar 1 januari 2003 en dat het geraamde bedrag van 185 miljoen gulden overschreden zal worden. Door de vertraging in de oplevering zullen de invoering van de Euro en de beleidswijzigingen op het terrein van de studiefinanciering in de huidige systemen moeten worden verwerkt.

In een gesprek met de Raad van Toezicht en de hoofddirectie van de IB-Groep op 9 februari zal ik deze nieuwe informatie indringend bespreken en afspraken maken over de vervolgstappen. Hierover zal ik u voor 16 maart aanstaande informeren.

Intussen heb ik opdracht gegeven om twee contra-expertises te laten uitvoeren. De eerste heeft betrekking op het geraamde totale budget van de IB-Groep. De tweede heeft betrekking op het ontwerp- en bouwproces van het nieuwe SF-systeem. Mede op basis van deze expertises zal ik besluiten nemen. Ook daarover zal ik u voor 16 maart aanstaande informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Hermans over kosten herontwerp Informatie Beheergroep '
Lees ook