Tweede Kamer der Staten Generaal

ez000000.156 brief min ez t.g.v. het rapport oeso-landenexamen nederla nd

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:17


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

's-Gravenhage, 13 maart 2000

Onderwerp:

Rapport OESO-landenexamen Nederland

Onder verwijzing naar mijn brief met kenmerk AEP00016904 bied ik u aan
15 exemplaren van het OESO-landenexamen 2000 over Nederland.
A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

N.B. Bijlage(n) ter inzage gelegd bij de vaste commissie voor Economische

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Jorritsma (EZ) met rapport OESO-landenexamen Nederland '
Lees ook