00000000.103 brief min just over de wettelijke strafmaxima Gemaakt: 8-12-1999 tijd: 13:34 RTF


Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 november 1999

Onderwerp

de Wettelijke Strafmaxima

Hierbij bied ik U de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en het College van Procureurs-Generaal aan inzake het regeringsstandpunt betreffende de wettelijke strafmaxima. Ik hoop U op korte termijn een meer uitgebreide reactie op deze adviezen te kunnen sturen. In kopie voeg ik bij de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, waarbij deze adviezen eveneens zijn aangeboden, met het oog op mogelijke mondelinge behandeling van het wetsvoorstel concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen (Kamerstukken I, 1995-1996 e.v. 23993).

De Minister van Justitie,

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Just over de wettelijke strafmaxima '
Lees ook